ASỤSỤ

N’asụsụ ndị ọzọ
A jụrụ m enyi m ajụjụ –
Ọ za m…

M wee jụ kwa ya
Ajụjụ ahụ n’asụsụ m –
Ọ za m…

M wee ghọta na ọ weghị asụsụ abụọ
Bụ otu…,
Maka ihe enyi m zara m n’oge mbụ
A bụghị ihe ọ zara m n’oge abụọ…

Che Chidi Chukwumerije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.